به اطلاع کلیه استارت آپ ها، شرکتهای دانش بنیان و دانشجویانی که در سایت اولین رویداد چشم انداز نوآوری صنعت نفت، گاز و پتروشیمی ثبت نام نموده اند، می رساند برای تکمیل نهایی اطلاعات با دبیرخانه همایش تماس حاصل نمایند.
شماره تماس: ۲ – ۸۸۹۱۰۶۲۱ داخلی ۱۰۷
آقای علی پور ؛ مدیر پروژه های چالش نوآوری باز