نمايشگاه بين المللي نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي ايران به عنوان بزرگترين رخداد صنعتي و تجاري ايران در اين حوزه كه سالانه با حضور جمع كثيري از شركتهاي توانمند داخلي و خارجي در زمينه صنعت نفت، گاز، پالايش و پتروشيمي برپا مي گردد، فرصت بسيار مغتنمي است تا شركتهاي فعال در اين صنعت دستاوردها و محصولات خود را در معرض بازديد دست اندركاران و متخصصان اين صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضاي بازارها و سمت و سوي رشد اين صنعت، فعاليتها و نوآوري هاي آتي خود را هدايت نمايند.

دبیرخانه رویداد چشم انداز نوآوری نیز به منظور ارتباط با صنعتگران و نیز شرکتهای فناور این حوزه، با برپایی غرفه در این نمایشگاه سعی نموده است تا زمینه ارتباط موثر متخصصان صنعت و فعالان این عرصه را با رویداد فراهم آورد.